Catherine the Great x rated furniture

by Lisa Jakobsson

Katarina II av Ryssland, ibland även kallad Katarina den stora, var härskarinna över Ryssland från 1762 till 1796. Under sina 34 år vid makten var hon en upplyst despot som gärna genomförde reformer och moderniseringar, så länge de inte hotade hennes oinskränkta makt.

Catherine the Great x rated furniture

Katarina tog gärna för sig, såväl i politiken som privat. Hon hade en rad unga älskare och odlade sina erotiska intressen. En googling på ”Catherine the Great x rated furniture” avslöjar till exempel att tsarinnan hade en imponerande samling ekivoka möbler. Möblerna var intrikat dekorerade med manliga och kvinnliga könsorgan, men finns tyvärr inte bevarade.

Related Posts