Effekten cobots har på små och medelstora företag: möjligheter och utmaningar

by Lisa Jakobsson

Den nya generationens industrirobotar, så kallade cobots eller kollaborativa robotar, har en stor potential att revolutionera små och medelstora företag. De kan öka produktiviteten, förbättra kvaliteten, minska risken för skador och produktionsfel och samtidigt minska kostnaderna. 

Cobots innebär dock inte bara guld och gröna skogar. Införandet av dem kan även innebära nya hinder och utmaningar för de små och medelstora företagen. Därför går vi i den här artikeln igenom några av de största möjligheterna samt utmaningarna företagen står inför när de implementerar kollaborativa robotar i verksamheten. 

Möjligheter vid användning av cobots

Först och främst finns det många fördelar med att använda kollaborativa robotar. En av de främsta fördelarna är att de till skillnad från klassiska industrirobotar är relativt billiga och enkla att använda. På så sätt kan även mindre företag investera i automatisering även om de inte har en enorm budget eller stark teknisk expertis. Eftersom de är väldigt enkla att programmera kan en och samma cobot flyttas till och utföra flera olika uppgifter, vilket minskar inköpskostnaderna drastiskt. 

Robotarna är utvecklade för att på ett säkert och effektivt sätt kunna arbeta bredvid och samarbeta med människor. Det gör att de enkelt kan implementeras i den befintliga produktionen och bidra till ökad effektivitet. Genom att låta roboten utföra tråkiga och enfaldiga uppgifter kan personalen fokusera på viktigare uppgifter. Den kan även utföra arbeten som kräver precision bättre än en mänsklig arbetare.

På så vis kan företag både effektivisera produktionen på ett kostnadseffektivt sätt. Personalens repetitiva arbetsbörda minskar, samtidigt som arbetet kan göras både snabbare och med ökad precision. Tack vare möjligheten att programmera om robotarna kan de användas till flera arbetsuppgifter, vilket gör att även små och medelstora företag kan ha råd att automatisera sin produktion.

Utmaningar med cobots i verksamheten

Trots alla fördelar finns det även vissa utmaningar som företagen behöver ta hänsyn till. Eftersom de minskar arbetsbördan för personalen kan användningen av cobots innebära att vissa jobb inte längre behövs, vilket leder till uppsägningar. Även om uppsägningar sparar pengar för företaget kan det leda till ilska och oro bland de anställda, vilket i värsta fall leder till att de inte välkomnar och istället arbetar emot den nya teknologin. 

Vissa små och medelstora företag kan också få problem att implementera robotar på det effektivaste sättet utan att omorganisera sina processer. Cobots är oftast bäst lämpade för att utföra repetitiva och enklare uppgifter som kräver precision, så för att kunna utnyttja robotens fulla potential kan företaget behöva bygga om och omorganisera i produktionen.

Att hantera cobots kräver också viss utbildning och teknisk kompetens, som kan vara svårt och kostsamt för mindre företag att få. De är dock betydligt enklare att hantera och kräver mindre kunskap än traditionella industrirobotar, så i jämförelse med sådana är cobots betydligt bättre. 

Sammanfattning cobots för små och medelstora företag

Sammanfattningsvis kan cobots ha en väldigt positiv effekt på små och medelstora företag genom att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och minska kostnaderna. Samtidigt finns det utmaningar som måste tas hänsyn till, som bland annat anpassning av produktionsprocesser och utbildning av personal. 

För företag som är villiga att investera tid och resurser i att integrera cobots i verksamheten erbjuder tekniken en stor konkurrensfördel på marknaden och är i regel betydligt billigare än klassiska robotar.

Related Posts