Hur fungerar ett kärnkraftverk?

by Simon Engblom
NUCLEAR POWER

För den som lyssnat på debatten om kärnkraft sedan 1960-talet tycks frågan aldrig få sin slutgiltiga lösning. I Sverige har vi lyckligtvis inte råkat ut för något kärnkraftshaveri eller någon allvarlig incident. I varje fall har något sådant aldrig rapporterats offentligt. Allvarliga haverier har dock inträffat i USA, Sovjetunionen och Japan. Dessa olyckor har haft olika bakgrund, där både människa och natur varit orsaker till haverierna. 

En morfar sitter och talar med sitt barnbarn. Varför började man bygga kärnkraftverk? De är ju farliga, påstår barnbarnet. Hur ska jag förklara hur fungerar ett kärnkraftverk och varför de började byggas, tänker morfar och börjar förklara. Du vet säkert att atombomben utvecklades och faktiskt användes i slutet av Andra världskriget. Vetenskapsmännen förstod naturligtvis att kärnkraften skulle kunna utnyttjas även i fredliga syften. Och här i Sverige började såväl statliga myndigheter som privata företag se potentialen med kärnkraft. En första pilotanläggning byggdes redan på 1950-talet här i Sverige. 

Hur fungerar ett kärnkraftverk i stora drag?

Morfar fortsätter. En enkel förklaring är att ett kärnkraftverk fungerar som en jättestor vattenkokare. När atomkärnor klyvs utvecklas energi och vatten värms upp och förångas. Ångan driver sedan turbiner som ger rörelseenergi. I anslutning till turbinerna finns generatorer som gör att rörelseenergi omvandlas till elektricitet. Du har säkert läst i skolan hur en generator fungerar med magnet och spole, fortsätter morfar. 

Vad händer när ett kärnkraftverk inte fungerar? 

Men morfar, kärnkraftverk är ju farliga och hur fungerar ett kärnkraftverk steg för steg, när det leder till ett haveri, frågar barnbarnet. Du vet att bränslet i ett kärnkraftverk består av uranatomer, svarar morfar. Atomerna beskjuts med neutroner och då frigörs energi som gör att vattnet kan koka. När en uranatom klyvs bildas nya neutroner och en kedjereaktion sätts igång. Den reaktionen måste hejdas eller kontrolleras genom vattenkylning. Problemen uppstår om kylningen på något sätt slutar fungera. Vid något haveri har man glömt öppna ventiler efter ett driftstopp. I något fall har elförsörjningen slagits ut så att vattenpumpar inte fått någon drivning.

Hur påverkar kärnkraft miljön?

Ett miljömedvetet barnbarn ställer givetvis frågan om hur ett kärnkraftverk fungerar med tanke på miljön. Nu får morfar vissa problem att förklara utan att bli politisk. Ett kärnkraftverk har inget fossilt bränsle och släpper inte ut någon koldioxid, som värmer upp atmosfären. Och naturligtvis släpper verket inte ut några radioaktiva ämnen så länge anläggningen fungerar. Det problem som finns är att uttjänt uran måste lagras på något sätt och i eviga tider. Det finns många projekt där man kapslar in restprodukten för slutförvaring i bergrum. 

Related Posts