Manasses bön webbkryss

by Lisa Jakobsson

Den heliga skriften för kristna, alltså Bibeln, består av en samling böcker. Det Gamla Testamentet som handlar om Gud och hur han skapade världen. Nya Testamentet som handlar om Jesus liv.

Dessutom finns en rad texter som är från tiden kring Jesus födelse som inte finns med i det officiella urvalet av texter men som kristna anser viktiga.

Texten Manasses bön webbkryss

Manasses bön är en apokryf. Det är grekiska och betyder ungefär dold. Texterna är viktiga men hemliga eller dolda med andra ord.

Related Posts