Varför åskar det?

by Lisa Jakobsson

Åska är ett naturligt fenomen. Det uppstår när varm och fuktig luft stiger från marken upp till himlen och bildar moln. Där träffar den varma luften en kallare luft som bildar positiva och negativa laddningar i molnet. Spänningsskillnader i molnets olika delar samt mellan marken och molnen gör att urladdningar i form av åska och blixt uppstår.

Varför åskar det och varför låter åskan?

I samband med de här urladdningarna som uppstår från molnet så värms luften upp mycket fort till cirka 25 000 grader, som sedan expanderar liknande en explosion. Då hör vi att åskan dundrar, som är ett elektriskt ljud. Eftersom ljus färdas snabbare än ljud kan du se blixten innan du kan höra åskan. Du bör alltid vara försiktig när det åskar då en blixt kan slå ner i närheten. Håll dig inomhus och stå aldrig under ett träd, om du är i en skog bör du hålla dig i alla fall fem meter ifrån ett träd.

Related Posts